LO

Markedsføringsmateriell for LO om sykelønnsordningen 2017
Oppdragsgiver: Studio Netting
Illustrasjoner: Renate Thor